• 0 All Booked All Booked All Booked 5045 DivorceCare https://www.stonechurch.ca/event/divorcecare/?event_date=2020-02-03&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-03
  03 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2441 Tuesday A.M. Prayer Group https://www.stonechurch.ca/event/prayer-group/?event_date=2020-02-04&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-04
  04 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2953 Alpha https://www.stonechurch.ca/event/alpha-course/?event_date=2020-02-04&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-04
  04 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 591 Midweek Connection https://www.stonechurch.ca/event/midweek-connection/?event_date=2020-02-05&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-05
  05 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 3517 Celebrate Recovery https://www.stonechurch.ca/event/celebrate-recovery/?event_date=2020-02-05&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-05
  05 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5327 GriefShare https://www.stonechurch.ca/event/griefshare/?event_date=2020-02-06&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-06
  06 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 880 Stone Youth https://www.stonechurch.ca/event/stone-youth/?event_date=2020-02-07&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-07
  07 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5045 DivorceCare https://www.stonechurch.ca/event/divorcecare/?event_date=2020-02-10&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-10
  10 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2441 Tuesday A.M. Prayer Group https://www.stonechurch.ca/event/prayer-group/?event_date=2020-02-11&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-11
  11 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2953 Alpha https://www.stonechurch.ca/event/alpha-course/?event_date=2020-02-11&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-11
  11 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 591 Midweek Connection https://www.stonechurch.ca/event/midweek-connection/?event_date=2020-02-12&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-12
  12 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 3517 Celebrate Recovery https://www.stonechurch.ca/event/celebrate-recovery/?event_date=2020-02-12&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-12
  12 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5327 GriefShare https://www.stonechurch.ca/event/griefshare/?event_date=2020-02-13&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-13
  13 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 880 Stone Youth https://www.stonechurch.ca/event/stone-youth/?event_date=2020-02-14&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-14
  14 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5045 DivorceCare https://www.stonechurch.ca/event/divorcecare/?event_date=2020-02-17&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-17
  17 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2441 Tuesday A.M. Prayer Group https://www.stonechurch.ca/event/prayer-group/?event_date=2020-02-18&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-18
  18 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2953 Alpha https://www.stonechurch.ca/event/alpha-course/?event_date=2020-02-18&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-18
  18 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 591 Midweek Connection https://www.stonechurch.ca/event/midweek-connection/?event_date=2020-02-19&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-19
  19 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 3517 Celebrate Recovery https://www.stonechurch.ca/event/celebrate-recovery/?event_date=2020-02-19&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-19
  19 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5327 GriefShare https://www.stonechurch.ca/event/griefshare/?event_date=2020-02-20&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-20
  20 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 880 Stone Youth https://www.stonechurch.ca/event/stone-youth/?event_date=2020-02-21&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-21
  21 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5060 L.I.F.E. Club High Tea https://www.stonechurch.ca/event/l-i-f-e-club-high-tea/?event_date=2020-02-22&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-22
  22 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5527 Ladies Bible Study https://www.stonechurch.ca/event/ladies-bible-study/?event_date=2020-02-23&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-23
  23 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5045 DivorceCare https://www.stonechurch.ca/event/divorcecare/?event_date=2020-02-24&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-24
  24 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2441 Tuesday A.M. Prayer Group https://www.stonechurch.ca/event/prayer-group/?event_date=2020-02-25&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-25
  25 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2953 Alpha https://www.stonechurch.ca/event/alpha-course/?event_date=2020-02-25&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-25
  25 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 2177 Midweek Connection – Worship & Prayer https://www.stonechurch.ca/event/midweek-connection-wp/?event_date=2020-02-26&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-26
  26 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 3517 Celebrate Recovery https://www.stonechurch.ca/event/celebrate-recovery/?event_date=2020-02-26&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-26
  26 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5327 GriefShare https://www.stonechurch.ca/event/griefshare/?event_date=2020-02-27&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-27
  27 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 880 Stone Youth https://www.stonechurch.ca/event/stone-youth/?event_date=2020-02-28&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-28
  28 Feb, 2020
 • 0 All Booked All Booked All Booked 5525 Gifted for a Purpose https://www.stonechurch.ca/event/gifted-for-a-purpose/?event_date=2020-02-29&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-02-29
  29 Feb, 2020